Category «Bảo vật phong thủy»

Hệ Phù Ngũ hành

Hệ Phù Ngũ hành gồm có các Phu Kim, Môc. Thủy, Hỏa■ Thổ. Các Phù này gắn vào tường trong nhà để đạt được yêu cầu nhà phải sinh phù cho người ở trong nhà. Những nhà bị nhà khắc người hoặc người sinh nhà (bị tiết Khí) thì phải dùng các Phù này để …

Hệ Gương

Hệ gương dùng để trấn trạch gồm có: – Gương phẳng – Gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng – Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi – Gương Tiên Thiên Bát Quái lõm Bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu tham khảo số [ 16] của tác giả nói kỳ về hệ gương này. …

Phù trấn trạch – P2

5. Phù Khử tà vong Phù này do tác giả chế tác và được kích hoạt (linh hóa) án sức mạnh của Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. a) Cấu tao Phù Phù làm bằng đá tấm, trên mặt có khắc Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát (bàn tay hoa sen nở) và …

Phù trấn trạch – P1

Phù trấn trạch dùng để trấn an nhà đất. Có thể là phù trạm khắc, phù tranh hoặc phù giấy vẽ. 1.1 Phù trạm khắc (1) Phù Tượng hỗ Hổ là loài thú ăn thịt, có trọng lượng từ 100 đến 300 kg tuỳ theo từng loài. Đối với người Việt Nam, hổ biểu tượng …

Bàn về thuyết Ngũ hành

Tại sao 5 yếu tố: lửa, nước, Khí, đất, và gồ lại hữu sinh? Giải thích vấn đề này có lẽ phải đi với thuyết ngũ hành. Thuyết Ngũ hành quan niệm thế giới được tạo nên bởi 5 yếu tố vật chất cơ bản. Đó là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. – Kim: biểu …

Phương thức chế tạo Phù

Dù loại hình Phù là gì thì khi chế tạo nó, tính linh nghiệm của sản phẩm có được là nhờ công lực của người làm nó tụ vào theo nguyên lý “ỷ đảo, khỉ đáo, lực đáo” (ý nghĩ đến, khí đến, lực đến). Điều này được giải thích như sau: Khi ta tập …