Phù cân bằng Âm Dương khí

Loại Phù này gồm có Phù Dương khí và Phù Âm khí. Đó là những Phù do những người có công quyền năng cao chế tác với tâm ý dùng để điều chỉnh cân bằng âm dương khí. Khi trong nhà không cân bằng Âm Dương khí thì ta có thể dùng Phù cấp Âm, …

Phù điều chỉnh trường khí vào nhà

Phù điều chỉnh trường khí trong nhà có rất nhiều, không thể kế hết. Dưới đây tác giả chỉ giới thiệu một số Phù thông dụng, dễ sử dụng để bạn đọc tham khảo. 1 Hệ gương Hệ gương được dùng rất rộng rãi để điều chỉnh trường Khí vào nhà. Đó là các gương: …