Category «Bảo vật phong thủy»

Bàn về thuyết Ngũ hành

Tại sao 5 yếu tố: lửa, nước, Khí, đất, và gồ lại hữu sinh? Giải thích vấn đề này có lẽ phải đi với thuyết ngũ hành. Thuyết Ngũ hành quan niệm thế giới được tạo nên bởi 5 yếu tố vật chất cơ bản. Đó là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. – Kim: biểu …

Phương thức chế tạo Phù

Dù loại hình Phù là gì thì khi chế tạo nó, tính linh nghiệm của sản phẩm có được là nhờ công lực của người làm nó tụ vào theo nguyên lý “ỷ đảo, khỉ đáo, lực đáo” (ý nghĩ đến, khí đến, lực đến). Điều này được giải thích như sau: Khi ta tập …

Phù và Thuyết về Phù – P2

1.3 Các loại Phù nhân tạo Theo loại hình thì Phù nhân tạo có thể là: – Phù tượng; – Phù trạm khắc đá; – Phù linh vật; – Phù cây cảnh; – Phù tranh – Phù giấy vẽ Theo chất liêu thì Phù nhân tạo có thể làm bằng kim loại, gỗ, gốm, đá, …

Phù và Thuyết về Phù

1.1 Phù và thuyết về Phù Phù là gì? Phù một dạng công cụ truyền dẫn thông tin năng lượng từ vũ trụ tự nhiên đến con người theo nguyên lý “Thiên Nhân tương ứng” (con người và tự nhiên hòa đồng). Phù không đom thuần là một lá bùa chú như nhiều người quan …