Cách xác định tính Âm Dương của nhà

Rate this post

Tính âm dương của nhà được xác định dựa trên tính Âm Dương của quẻ thượng và quẻ hạ trong trùng quái nhà nêu trên. Vì vậy muốn xác định tính Âm Dương của nhà thì trước hết phải xác định được trùng quái nhà. Khi có trùng quái nhà rồi thì theo bảng 3.1 để xác định tính Âm Dương của quẻ trên và quẻ dưới của trùng quái nhà.
Các bước xác định trùng quái nhà và tính Âm Dương:
– Đặt bản vẽ mặt bằng nhà vào trong lòng nhà, sao cho cửa chính trên bản vẽ song song với cửa chính thật của nhà. (Neu chưa làm nhà thì đặt cửa chính của bản vẽ song song với cửa thật dự kiến sẽ xây).
– Đặt một La bàn trên bản vẽ gần tâm nhà, rồi kẻ đường Bắc Nam trên bản vẽ.
– Xác định tâm nhà trên bản vẽ theo hình 2.26, rồi chuyển đường Bắc Nam đi qua tâm nhà.
– Kẻ đường nổi tâm nhà với điểm giữa cửa chính để được đường chỉ hướng cửa chính.
– Đặt trạch quẻ tương ứng với mệnh quái chủ nhà (thí dụ chủ nhà mệnh Càn thì dùng Càn trạch) vào tâm nhà sao cho tâm trạch quẻ nằm đúng tâm nhà, trục Tý Ngọ của trạch
quẻ trùng với đường Bắc Nam mới kẻ, trong đó Tý nằm về Bắc, Ngọ về Nam (hình 3.1). Bây giờ xác định xem đường hướng cửa chính nằm trong cung trạch nào trong trạch quẻ, và thuộc quái nào. Thí dụ trên hình 3.1 chủ nhà mệnh quái Càn, nhà Sơn Tị hướng Hợi có hướng cửa chính nằm vào cung trạch Càn (Phục vị). Chủ nhà mệnh Càn, cửa chính cung Càn, là trên Càn dưới Càn, được trùng quái Thuần
Càn =.
– Theo bảng 3.1 thì quẻ Càn là Dương. Quẻ Thuần Càn có trên Dương, dưới Dương, vậy nhà này thuần Dương nên phải hóa giải bằng Phù Cô Dương để cân bằng Âm Dương Khí của nhà.

Bạn đọc cứ theo các bước trên có thể xác định trùng quái và tính Âm dương cho bất cứ nhà nào.

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Văn bằng 2 y dược
  • Tuyen sinh cao dang y
  • Tuyển sinh liên thông đại học y
  • Cao đẳng y dược
  • Chuyen doi y