Con người, Khí, gỗ, nước, lửa và đất hữu sinh – P2

Rate this post

1.7.4 Đất hữu sinh
Lấy một miếng đất sạch tự nhiên, phơi khô (không sấy nóng), đặt lên bàn và khảo sát bằng mắt thần với yêu cầu cho thấy người đất, động vật đất, thực vật đất. Kết quả cho thấy như sau (hình 1.4):

Hình 1.4- Hòn đất và hình ảnh Đất hữu sinh

– Người đất: Người cao to mặt tròn, hơi dô, giống con người.
– Động vật đất: Có hình giống đười ươi, có con vật có sừng, có rắn giun và một số con vật khác.
– Thực vật đất: Có hình cánh đồng với các khe nước, núi đá có rêu. Xa xa có cây to lá hình kim, cây rêu trên đất.
1.7.5 Gỗ hữu sinh
Lấy một thanh gồ thật khô đặt lên bàn và khảo sát bằng mắt thần với yêu cầu cho nhìn thấy người gỗ, động vật gỗ, thực vật gỗ. Ket quả cho thấy như sau (hình 1.5):
– Người gỗ: Có cả nam và nữ người vượn lông lá, cao, mặt đỏ và hơi dô.
– Động vật gỗ: Có khỉ dạng đười ươi, có cú mèo mắt sáng, hổ nhe răng, giun, gà, ếch hai mắt lồi, hươu sừng dài nhiều tua, nhiều con vật không rõ là con gì.

Hình 1.5- Thanh gỗ và hình ảnh Gỗ hữu sinh

– Thực vật gỗ: Hình đồi núi thung lũng, cây cối như rừng. Thấy rõ cây to thành cánh rừng xanh biếc xa xa. Sườn núi có nhiều rêu phong. Dưới thung lũng có đầm nước với nhiều cây dừa nước rất rõ. Nhiều cây dây leo. Có cây giống cây mộc nhĩ.
1.7.6 Người là hữu sinh
Người đương nhiên hữu sinh, vì người có sinh có diệt, lại có tư duy. Con người còn có khả năng tập hợp năng lượng của 5 yếu tố hữu sinh nêu trên cùng với mình tạo thành sức mạnh to lớn ưên thế gian này.
Đó là 6 yếu tố hữu sinh mà ta có thể thấy được.
Chủ thích:
Các hình ảnh quan sát được như đã nêu trên chỉ là tương đối. Nó thay đổi phụ thuộc vào nguồn mầu đem quan sát. Thí dụ mẫu nước khác nhau có thể cho hình ảnh khác nhau. Mầu đất khác nhau có thể cho các hình ảnh khác nhau. Cũng còn tuỳ thuộc vào thời điếm quan sát mẫu và sức khỏe của người quan sát mà có thể cho hình ảnh khác nhau. Nhưng có một quy luật chung là: tất cả đều có tinh hữu sinh.
Phân tích:
Rõ ràng nếu ta quan sát các thứ trên trong một không gian vượt ra ngoài không gian cõi trần thì lửa, nước, Khí, đất, gồ đều có người, động vật, thực vật tương ứng của nó. Nghĩa là có sinh có hủy và có cả tư duy (vì có cả người ở đây). Vậy những thứ này là hữu sinh.
Như vậy ta thấy có tới 5 yếu tố hữu sinh (thêm gỗ hữu sinh), chứ không chỉ có 4 như lời truyền dạy của đạo Đônpô. Cộng với con người đương nhiên là hữu sinh, vị chi là 6 chứ không phải 5 yếu tố.
Tác giả đã tiến hành khảo sát một cái tẩy bút chì và một chiếc bút máy, thì thấy không có các yếu tố hữu sinh như trên. Tức là không thấy có người tẩy, động vật tẩy, thực vật tẩy, người bút máy, động vật bút máy v.v. Nghĩa là cái tẩy và chiếc bút máy là không hữu sinh. Nó chỉ là một vật thể đơn thuần. Đó là cái khác nhau cơ bản giữa các vật thể với lửa, nước, Khí, đất và gỗ hữu sinh.
Do tỉnh hữu sinh như váv. nên khi dùng lửa, nước. Khí, đât, gỗ thì ta cần phải trân trong, không lãng phí và khône đươc làm ô nhiễm chủns.
Các chủ doanh nghiệp đang lén xả nước thải ra sông hồ đừng nghĩ rằng sẽ thu thêm được nhiều tiền, mà cần thấy rằng mình đang phạm tội diệt chủng! Gây ô nhiễm cả nước, cả đất, cả Khí và cây cối tức là diệt tính hữu sinh của những thứ này, là diệt cả người nước, động vật nước, thực vật nước, người đất, động vật đất, thực vật đất, người Khí, động vật Khí v.v. Tội này rất nặng. Neu trên cõi trần này chưa bị trị tội thì khi về cõi giới sau chắc chắn sẽ bị trừng trị rất nặng. Vì đã sinh nghiệp thì phải trả nghiệp, ai sinh nấy trả, sinh một trả bội, không thể trốn tránh đi đâu được. Xin các ngài hãy nhớ cho điều này! Ke cả các chư vị lâm tặc đang chặt phá rừng hoặc nối giáo cho kẻ chặt phá rừng, các vị đang phạm tội diệt chủng gỗ, đất và nước hữu sinh đấy.
Những nhận biết về lửa, nước, đất, Khí, gồ hữu sinh cho thấy chỉ khi ta có cách nhìn vượt khỏi không gian hạn hẹp của cõi trần thì mới thấy những thứ này không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ.
Chú ý:
Khí, gỗ, nước, lửa, đất và con người là Hữu sinh!

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Chuyển đổi dược
  • Tuyen sinh y duoc
  • Văn bằng 2 y dược
  • Cao dang y duoc
  • Tuyển sinh liên thông đại học dược