Hệ Gương

Rate this post

Hệ gương dùng để trấn trạch gồm có:
– Gương phẳng
– Gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng
– Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi
– Gương Tiên Thiên Bát Quái lõm
Bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu tham khảo số [ 16] của tác giả nói kỳ về hệ gương này. Ở đây tác giả chỉ giới thiệu chi tiết về gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng mà thôi.

(1) Gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng
a) Cấu tao sương
Gương Tiên Thiên Bát Quái (TTBQ) phẳng được chế tạo bằng kính hoặc bằng đồng có hình bát giác (hình 2.11), trên mặt có vẽ hình thái cực (hai con cá đen trắng cuộn lấy nhau) ở tâm, xung quanh là 8 quái Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tổn, Khảm, cấn, Khôn xếp theo sơ đồ Tiên Thiên Bát Quái của Phục Hy [14], phía sau có thể có hoặc không có thêm một hình vẽ Phù nào đó. Bạn đọc khi mua gương cần kiểm tra các hình vẽ trên mặt gương đúng như hình 2.11 thì mới đảm bảo đó là gương đúng.
b) Hoat đône của sương TTBO phẳng

Hình 2.11- Hoạt động của gương TTBQ phăng
Khi gương TTBQ được kích hoạt thì nó phát sáng và tạo thành phễu Khí xoáy hướng ra ngoài, đồng thời có thêm 8 tia khá mạnh phát từ tâm gương ra 8 Quái (hình 2.11). Vì vậy, gương này có thể dùng để chuyển đổi hướng xấu của cửa nhà thành hướng tốt hơn, và cản bớt tốc độ dòng Khí lao mạnh vào cửa nhà.
c) Côns dung của gương
Gương TTBQ phẳng có thể dùng để điều chỉnh (hóa giải) cửa chính và các cửa phụ của nhà trong những trường hợp sau đây:
– Cửa chính hoặc cửa phụ không được hướng, lâm cung xấu so với mệnh chủ (Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục cát, Hại họa);
– Cửa nhà không được hướng lại nằm đối ngõ;
– Cửa nhà không được hướng lại bị một dòng Khí (gió) mạnh thường xuyên thổi tới, nhất là dòng Khí ô nhiễm.
d) Nguyên tắc treo gương
Gương TTBQ cần treo theo nguyên tắc sau đây:
– Treo chữ Càn lên trên, hoặc:
– Người Đông tứ mệnh (Ly, Khảm, Chấn, Tốn) thì treo chữ Ly lên trên. Người Tây tứ mệnh (Càn, Đoài, Khôn, cấn) thì treo chữ Càn lên trên. Đông hoặc Tây tứ mệnh xem Bảng 2.1.
– Dù treo như thế nào thì khi kích hoạt gương cũng cần cầu rõ gương này dùng để điều chỉnh hướng cửa cho ngôi nhà của chủ nhà thuộc mệnh quái nào, hóa giải cung xấu gì, địa chỉ nhà.
Đông tứ mệnh
Chán. Tốn. Lv. Khảm.
Hợp các hướng Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.
Tây tứ mệnh
Càn. Đoài, cấn. Khôn.
Hợp các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
– Gương hoạt động tạo phễu xoáy Khí trước nhà nên nó bao quát tất cả chiều cao các tầng nhà (hình 2.12). Vì vậy, mỗi nhà ta chỉ cần treo 1 gương là đủ. Không cần treo mồi tầng nhà một gương. Có thể treo gương trên cửa chính vào nhà hoặc trên tầng nhà nào cũng được. Gương tụ khí vào tâm gương, nên nó không ảnh hường đến nhà bên cạnh và nhà đối diện gương.
Hình 2.13 là một cửa nhà có treo gương TTBQ phang.

Hình 2.13- Gương TTBQ treo trên cửa chính của nhà
e) Cơ chế điều chỉnh của Gương
– Gương TTBQ phẳng điều chỉnh hướng cửa nhà theo nguyên tắc phối quẻ Càn (~) với mệnh chủ nhà thuộc Tây tứ mệnh, phối quẻ Ly (EIE ) với mệnh quái chủ nhà thuộc Đông tứ mệnh để được Du niên tốt (Sinh Khí, Thiên Y, Phúc Đức, Phục Vị). Mệnh quái chủ nhà tra theo bảng Phụ lục 1. Du niên tương phối xem Bảng 2.2. Thí dụ: Quẻ Càn phối với mệnh Đoài cho Sinh khí; Quẻ Ly phối với mệnh Tốn cho Thiên Y, v.v.
– Đối với cửa nhà có dòng Khí lao mạnh vào thì phễu xoáy Khí của gương sẽ cản tốc độ dòng Khí và thanh lọc bớt tà khí trước khi vào nhà.

Bảng 2.2- Du niên tương phối gương TTBQ phẳng với mệnh quái chủ nhà

(2) Sử dụng các gương khác
Các gương khác gồm: gương phẳng, gương TTBQ lồi, gương TTBQ lõm. Bạn đọc có thể tham khảo tài liệu [16] của tác giả, nói chi tiết về các gương này. Ở đây chỉ tóm tắt cách sử dụng chúng như sau:
– Gương phẳns. là một gương soi thông thường, dùng cho những cửa nhà đã hợp với mệnh quái chủ nhà, nhưng cửa nhà lại đối ngõ, hoặc cửa nhà luôn bị một dòng Khí lao mạnh vào. Gương làm việc theo nguyên lý tạo một phễu Khí xoáy thuận chiều kim đồng hồ (hình 2.13a).

Hình 2.13a- Gươngphẳng hoạt động xoáy Khí

– Khi treo gưcmg này tại cửa nhà thì gương sẽ cản bớt tốc độ dòng Khí lao mạnh vào nhà và thanh lọc bớt tà khí vào nhà.
– Gương TTBỌ lồi dùng cho cửa nhà đã họp với mệnh quái chủ nhà, nhưng lại có một cung nhỏ xấu, thí dụ cung nhỏ Bại tuyệt, Trường bệnh, Cô quả v.v. Gương làm việc theo nguyên lý tạo một phễu xoáy Khí luôn hướng đẩy ra (hình 2.13b). Khi treo gương vào vị trí cung nhỏ xấu, gương sẽ hắt cung xấu đó đi.

Hình 2.13b- Gương TTBQ lồi hoạt động xoáy Khỉ

– Gương TTBỌ lõm dùng cho cửa đã hợp với mệnh quái chủ nhà, nhưng lại có tia sát chiếu vào cửa. Thí dụ bị tia sát từ đao đình, góc nhà bên cạnh, cột đèn, ống khói, cột thu lôi v.v. chiếu vào nhà. Gương làm việc theo nguyên lý tạo một phễu Khí xoáy hút các tia sát vào tâm lõm của gương, rồi xoáy đẩy ngược lại lên không trung (hình 2.13c). Khi treo gương trông đối với các tia sát này thì gương sẽ thu tia sát lại rồi chuyển hắt trở lại lên không trung theo hướng khác mà ta mong muốn. Chú ý: Phải xoay gương cho nghiêng chiếu hắt lên không trung không cho gương chiếu sang nhà đối diện.

Hình 2.13c- Gương TTBQ lõm hoạt động xoáy Khỉ

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Chuyển đổi y dược
  • Cao dang y
  • Tuyển sinh liên thông đại học y dược
  • Tuyen sinh cao dang y
  • Văn bằng 2 y dược