Hệ Phù Ngũ hành

Rate this post

Hệ Phù Ngũ hành gồm có các Phu Kim, Môc. Thủy, Hỏa■ Thổ. Các Phù này gắn vào tường trong nhà để đạt được yêu cầu nhà phải sinh phù cho người ở trong nhà. Những nhà bị nhà khắc người hoặc người sinh nhà (bị tiết Khí) thì phải dùng các Phù này để biến khắc thành sinh. Bạn đọc hãy xem Phụ lục 3, trong đó chỉ rõ các hướng nhà nào cần hóa giải bằng các Phù này và một số Phù khác nữa.
Các phù này do tác giả chế tác bằng trạm khắc đá, kích thước 75 X 50 X 10mm, hoặc 100 X 150 X 1 Omm. Phù chế tác xong được kích hoạt (linh hóa) để án sức mạnh của Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát cho Phù. Do đó, Phù hoạt động có công lực mạnh và bền vững rất lâu dài.
Dưới đây là cơ chế làm việc của từng loại Phù và hướng dẫn sử dụng.

(1) Phù Kim
a) Cấu tao Phù
Phù Kim được chế tác bằng đá dày 1 – l,5cm theo kích thước nêu trên (hình 2.14). Trên mặt có khắc hình Thái cực (2 con cá đen trắng) ở phía trên, dưới là chữ Kim (ât) viết to đậm, bên phải có khắc chữ Đại Thế Chí Bồ Tát
b) Hoat đôns của Phù
Sau khi kích hoạt (linh hóa), chữ Kim phát khí sáng xoáy hình phễu hướng ra ngoài (hình 2.14). Bên trong phễu có hình các tia sáng ánh kim hình tựa lưỡi mác. Có 4 tia sáng mạnh và nhiều tia nhỏ hơn phát ra từ tâm chữ Kim, tạo thành một phễu xoáy. Khí bao trùm vòng Thái cực xoay thuận chiều kim đồng hồ. Chữ Đại Thế Chí Bồ Tát tỏa sáng trùm lên toàn bộ mặt Phù.

Hình 2.14- Phù Kim xoáy Khí

Phù này dùng để hóa giải cho các nhà bị người sinh nhà (tiết Khí) hoặc nhà khắc người nêu trong Phụ lục 3. Thí dụ nhà số 7, 14 (nhà hướng Chấn hoặc Tốn, chủ nhà mệnh Khảm – người sinh nhà, bị tiết Khí), nhà số 28 (nhà hướng Khôn chủ mệnh Khảm – nhà khắc người), nhà 64 (nhà hướng cấn, chủ mệnh Khảm – nhà khắc người).
Phù được gắn trên tường, gần cửa chính, trong phòng khách của nhà.

(2) Phù Mộc
a) Cấu tao Phù
Phù Mộc được chế tạo bằng đá và có kích thước, hình dáng, cấu tạo giống như Phù Kim, chỉ khác thay chữ Kim (Ế) bằng chữ Mộc (Ạ).
b) Hoat đôns của Phù
Sau khi kích hoạt, Phù hoạt động phát sáng và xoáy Khí theo nguyên lý giống Phù Kim, trong đó đáng chú ý là chữ Mộc phát sáng màu xanh lá cây, có hình các tia màu xanh như một cây nằm trong phễu Khí (hình 2.15).
c) Công dung của Phù
Phù Mộc dùng để hóa giải cho nhà bị nhà khắc người. Thí dụ nhà số 32, 53, 60 nêu trong Phụ lục 3.
Phù được gắn trên tường, gần cửa chính, trong phòng khách của nhà.

Hình 2.15- Phù Mộc xoáy Khí

(3) Phù Thủy
a) Cẩu tao Phù
Phù Thủy được chế tạo bằng đá và có kích thước, hình dáng, cấu tạo giống như Phù Kim, Mộc, chỉ khác có chữ Thủy (7JO ở giữa Phù.
b) Hoat đỏng của Phù
Sau khi kích hoạt, Phù hoạt động phát sáng và xoáy Khí theo nguyên lý giống Phù Kim, Mộc, trong đó đáng chú ý là chữ Thủy phát sáng màu xanh nước biển. Trên nền Phù có hình một dòng nước chảy màu xanh nước biển (hình 2.16).

Hình 2.16- Phù Thủy xoáy Khỉ

c) Cône dung của Phù
Phù Thủy dùng để hóa giải cho nhà bị Du niên khắc nhà hoặc người sinh nhà (tiết Khí), nhà khắc người, nhà khắc Du niên. Thí dụ nhà số 1,24, 34, 37,44,45,48 nêu trong Phụ lục 3.
Phù được gắn trên tường, gần cửa chính, trong phòng khách của nhà.

(4) Phù Hỏa
a) Cẩu tao Phù
Phù Hỏa được chế tạo bằng đá và có kích thưức, hình dáng, cấu tạo giống như Phù Kim, Mộc, Thủy chỉ khác có chữ Hỏa {‘X)ở giữa Phù.
Sau khi kích hoạt, Phù hoạt động phát sáng và xoáy Khí theo nguyên lý giống Phù Kim, Mộc, Thủy nêu trên, trong đó đáng chú ý là chữ Hỏa phát sáng có nhiều tia màu đỏ sáng. Trong phễu Khí có hình giống một ngọn lửa đỏ (hình 2.17).

Hình 2.17- Phù Hỏa xoáy Khỉ

c) Công dung của Phù
Phù Hỏa dùng để hóa giải cho nhà bị nhà khắc người, Du niên khắc nhà hoặc người sinh nhà (tiết Khí). Thí dụ nhà số 4, 8, 11, 15, 29, 36, 40, 43, 47, 61 nêu trong Phụ lục 3.
Phù được gắn trên tường, gần cửa chính, trong phòng khách của nhà.

(5) Phù Thổ
a) Cẩu tao Phù
Phù Thổ được chế tạo bằng đá và có kích thước, hình dáng, cấu tạo giống như Phù Kim, Mộc, Thủy, Hỏa chỉ khác có chữ Thổ (±) ở giữa Phù.
b) Hoat đông của Phù
Sau khi kích hoạt, Phù hoạt động phát sáng và xoáy Khí theo nguyên lý giống Phù Kim, Mộc, Thủy, Hỏa nêu trên, trong đó đáng chú ý là chữ Thổ phát sáng có nhiều tia màu hoàng Thổ. Trên mặt Phù có hình ảnh của một cánh đồng đất đỏ (hình 2.18).

Hình 2.18- Phù Thổ xoáy Khí
c) Công dung của Phù
Phù Thổ dùng để hóa giải cho nhà bị nhà khắc người, người khắc nhà hoặc người sinh nhà (tiết Khí). Thí dụ nhà số 13, 19, 20, 55, 56 nêu trong Phụ lục 3.
Phù được gắn trên tường, gần cửa chính, trong phòng khách của nhà.
Chú thích:
Hình ảnh hoạt động của các Phù Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà tác giả thể hiện trên đây chỉ là tương đối. Tác giả tự thấy mình không có khả năng thể hiện hết những hình ảnh hoạt động vô cùng phong phú và rất đẹp của các Phù này.

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Tuyển sinh cao đẳng y
  • Chuyen doi y
  • Tuyển sinh đại học y
  • Y duoc ha noi
  • Van bang 2 y duoc