Hệ Phù Sơn tinh Hướng tinh – P1

Rate this post

1 Đặt vấn đề
Mồi nhà khi xây dựng ở vận nào thì cần được phi tinh sao vận đó kiểm tra xem sao vận nằm ở cung Sơn cung Hướng ra sao. Một nhà bình thường thì sao vận Sơn phải nằm ở cung Sơn, sao
vận Hướng nằm ở cung Hướng. Nhà này sẽ được cả nhân khẩu lẫn tiền tài. Nhưng cũng có mấy dạng không đạt như sau:
– Song tinh đáo Sơn: Sao vận Son và vận Hướng nằm cả ở cung Scm, ta gọi là Song tinh đáo Son. Nhà này được nhân khẩu thì thất tài vì sao vận Hướng nằm ở cung Son chỉ có núi, thiếu nước (Thủy) sẽ bị chết khô. Cách hóa giải việc này là tạo vùng nước bên Son (sau nhà) cho sao Hướng có nước mà vùng vẫy.
– Song tinh đáo Hướng: Sao vận Son và vận Hướng nằm cả ở cung Hướng, ta gọi là Song tinh đáo Hướng. Nhà này được tiền tài thì hại nhân khẩu, vì sao vận Son nằm ở cung Hướng chỉ có nước, không có núi thì sẽ bị chết chìm. Cách hóa giải cho việc này là tạo cho phía trước nhà một vùng đất cao (núi) để sao vận Son có chỗ trú.
– Thướng Sơn há Thủy: Sao Son phải nằm ở bên Son nay lại nằm bên Hướng, sao Hướng cần nằm bên Hướng thì lại nằm bên Son. Như vậy thì sao Son bị chết chìm, còn sao Hướng thì chết khô. Nhà này tổn cả nhân khẩu lẫn tiền tài. Cách tốt nhất trong trường hợp này là đổi son hướng nhà. Khi không thể đổi được thì hóa giải bằng cách tạo cho bên Son có nước và bên Hướng có núi.
Vì những lý do trên mà phải có hệ Phù Son tinh Hướng tinh.
Hệ Phù Son tinh Hướng tinh do tác giả chế tác gồm có các Phù có tên gọi: Phù Song tinh đáo Sơn; Phù Song tinh đáo Hướng; Phù Sơn tỉnh; Phù Hướng tinh. Các Phù này được làm bằng đá, có kích thước 10 X 7 X lcm. Trên mặt Phù có khắc hình Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát, dưới có chữ Song tinh, hoặc Son tinh, hoặc
Hướng tinh, với hình vẽ núi (Sơn) hoặc hồ nước (Thủy). Các Phù này dùng để hóa giải nhà bị song tinh đáo Sơn hay đáo Hướng, hoặc nhà bị thướng Sơn há Thủy.
Dưới đây trình bày cụ thể từng loại Phù của hệ này.

2 Phù Song tinh đáo Sơn
Phù Song tinh đáo Sơn (STĐS) dùng cho nhà có sao vận Sơn và sao vận Hướng nằm cả ở cung Sơn.
Lấy thỉ du cu thể: Nhà xây vào vận 8, Sơn Ngọ Hướng Tý.
Phi tinh sao vận 8 và sao Sơn Hướng thì thấy sao vận Sơn và sao vận Hướng (sao số 8) đều nằm cả ở cung Sơn (hình 3.5).
Ta gọi nhà này có song tinh đáo Sơn, nghĩa là có sao Hướng nằm ở cung Sơn, không có nước (thì sẽ chết khô). Nếu phía sau nhà (phía Sơn nhà) có sông, hồ, ao, biển thì không sao vì đã có nước cho sao vận Hướng rồi. Nếu không có nước thì cần phải gắn bên cung Sơn một Phủ Song tinh đáo Son để hóa giải, khi đó bên Sơn sẽ có nước do Phù mang lại để cho sao Hướng có nước mà trú. Còn sao Sơn đã nằm bên Sơn là có núi để trú rồi.

Hình 3.5- Biếu đồ phi tinh
Son Hướng cho nhà Son Ngọ Hướng Tý

Thuật phi tinh bạn đọc có thể xem trong sách [15] của tác giả, trong đó hướng dẫn kỳ cách phi tinh. Ở đây không đề cập sâu.
a) Cấu tao Phù
Phù Song tinh đáo Scm là một Phù trạm khắc đá. Trên mặt Phù có hình Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát (Bàn tay hoa sen nở). Dưới có chữ Song tinh (XXM), dưới có hình dãy núi (Sơn) – hình 3.6.

Hình 3.6- Phù Song tỉnh đáo Sơn hoạt động xoáy Khí

b) Hoat đông của Phù
Phù Song tinh đáo Sơn sau khi được kích hoạt để án sức mạnh của Đại Thế Chí Bồ Tát thì phát sáng rất mạnh, tạo thành một phễu Khí xoáy theo chiều kim đồng hồ, hướng ra ngoài (hình 3.6). Trên mặt Phù có 4 tia sáng rất mạnh phát ra từ tâm Phù. Bàn tay Thủ ấn
Đại Thế Chí Bồ Tát tỏa sáng bao trùm cả mặt Phù. Đặc biẽt thấp thoáng có hình môt biển nước. Có lẽ Đức Phật đã cho một biển nước vào Phù. Như vậy thì sao Hướng dù có nằm bên cung Scm cũng tha hồ nước mà vùng vẫy.
c) Công dung của Phù
Phù STĐS dùng để hóa giải nhà có song tinh đáo Sơn. Ở nhà này được về nhân khẩu nhưng lại thất tài. Phù này được gắn bên Sơn, tức bên mặt trong tường phía sau nhà, dưới trần nhà khoảng 30cm. Khi đó phía sau nhà sẽ luôn có một biển nước để cho sao Hướng vùng vẫy, mà không bị chết khô. Thật là điều hay kỳ lạ!

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Tuyển sinh cao đẳng y
  • Truong cao dang duoc
  • Chuyen doi y
  • Tuyển sinh liên thông đại học y dược
  • Văn bằng 2 y dược