Hệ Phù Sơn tinh Hướng tinh – P2

Rate this post

3. Phù Song tinh đáo Hướng
Qua thuật phi tinh nêu trên mà nhận thấy cả sao Sơn và sao Hướng đều nằm cả ở cung Hướng thì có nghĩa nhà này bị song tinh đáo Hướng. Nghĩa là sao Sơn nằm ở cung Hướng thì chỉ có Thủy mà không có núi, sẽ chết chìm. Nếu phía trước nhà có núi, đồi thì là đã có chỗ cho sao Sơn trú ngụ rồi, không sao cả. Nếu không có núi thì phải dùng Phù Song tinh đáo Hướng để hóa giải.
a) Cấu tao Phù
Phù Song tinh đáo Hướng (STĐH) có cấu tạo gần giống Phù STĐS, chỉ khác thay hình núi non bằng hình một hồ nước phía dưới mặt Phù (hình 3.7).
b) Hoat động của Phù
Phù STĐH sau khi kích hoạt cũng hoạt động xoáy Khí giống như Phù STĐS. Nhưng thấp thoáng thấy có hình dãv núi (hình 3.7), chứ không phải hình biển nước như ở Phù STĐS ở hình 3.6.

Hệ Phù Sơn tinh Hướng tinh - P2 1

Phù STĐH được dùng để hóa giải nhà có song tinh đáo Hướng. Ở nhà này được về tiền tài nhưng lại tổn thất về nhân khẩu. Phù được gắn ở mặt bên trong tường phía Hướng nhà, dưới trần khoảng 30cm, gần cửa chính ra vào. Khi đó phía Hướng nhà luôn có núi do Phù mang lại để cho Son tinh có chồ trú mà không bị chết chìm.
Hình 3.8 là thí dụ Phù STĐS gắn bên trong tường phía sau nhà.

4. Phù Sơn tinh và Hướng tinh
Hai Phù này dùng để hóa giải trường hợp nhà bị Thướng sơn há thủy, nghĩa là cả sao Son và sao Hướng đều lạc vị: Sao Son cần nằm vào cung Son thì lại nằm vào cung Hướng, như vậy sao Son không có núi sẽ chết chìm, sao Hướng cần nằm vào cung Hướng thì lại nằm vào cung Son, như vậy sao Hướng không có nước sẽ chết khô. Nhà ở sẽ bị tổn đinh lẫn tài. Tốt nhất với nhà này là đổi son hướng nhà. Khi không đổi được mà phía trước nhà có núi đồi, phía sau nhà có sông hồ biển (cách không quá khoảng 200m) thì cũng không sao. Nhưng trường hợp này rất khó gặp. Bằng không thì dùng Phù Son tinh và Hướng tinh. Khi có các Phù này thì bên phía Son sẽ có nước cho sao Hướng, còn bên Hướng thì có núi cho sao Son.
a) Cấu tao Phù
Phù Son tinh (ST), Hướng tinh (HT) có cấu tạo gần giống Phù STĐS và STĐH ở trên, chỉ thay chữ Song tinh bằng chữ Son tinh (lilM) hoặc chừ Hướng tinh (fnJM) – hình 3.9.
b) Hoat đông của Phù
Sau khi kích hoạt để án sức mạnh của Đại Thế Chí Bồ Tát thì Phù phát sáng, tạo thành một phễu Khí xoáy thuận chiều kim đồng hồ. Có 4 tia sáng rất mạnh phát ra từ tâm Phù. Bàn tay Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát phát sáng bao trùm lên Phù. Ta thấy trên Phù ST ở phía dưới có hình biển nước, phía trên có hình núi (để cho sao Son trú ngụ). Còn trên Phù HT thì dưới có núi, trên có biển nước (để cho sao Hướng có chồ vùng vẫy).
c) Công dụng của Phù

Phù ST và HT được dùng để hóa giải nhà bị Thướng Sơn Há Thủy, vừa tổn đinh vừa thất tài. Cách tốt nhất đối với nhà này là đổi lại sơn hướng nhà. Khi không đổi được thì hóa giải bằng cách gắn Phù ST bên Hướng, tức ở mặt trong tường phía trước nhà; còn Phù HT thì gắn bên Sơn, tức ở mặt trong tường phía sau nhà, cách trần nhà khoảng 30cm. Khi đó sao Sơn bên Hướng đã có núi do Phù mang lại, sao Hướng bên Sơn đã có nước do Phù mang lại.
Bạn đọc có thể tham khảo bảng 3.2 để biết những nhà xây vào vận 8 bị các tình trạng trên. Nếu nhà bạn có bị tình trạng này thì bạn đã có cách hóa giải rồi đấy. Còn nhà xây vào các vận khác thì phải phi tinh vận theo hướng dẫn trong tài liệu [15] của tác giả mới thấy được.
Bảng 3.2- Sơn hướng tinh của nhà xảy vào vận 8
(từ năm 2004 đến năm 2023)

Chú thích:
STĐH – Phù Song tinh đáo Hướng, gắn bên Hướng (trước nhà).
STĐS – Phù Song tinh đáo Sơn, gắn bên Sơn (sau nhà).
ST – Phù Sơn tinh, gắn bên Hướng (trước nhà).
HT – Phù Hướng tinh, gắn bên Sơn (sau nhà).

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Trường cao đẳng y dược
  • Van bang 2 y duoc
  • Chuyen doi y
  • Tuyen sinh cao dang y duoc
  • Tuyển sinh liên thông đại học dược