Phù cầu tài – P3

3 Voi Voi là động vật có vú lớn nhất còn sinh sống trên mặt đất hiện nay. Voi là loài động vật da dày và có vòi. Con voi nặng nhất người ta ghi được ở Ăn-gô-la nặng tới 12 tấn. Các loài voi nhỏ nhất có kích thước cỡ con bê hay con …

Phù cầu tài – P2

(3) Đặt Tỳ hưu thế nào Cần chọn một góc tụ tài trong phòng để đặt Tỳ hưu. Góc tụ tài được xác định cho từng phòng trong nhà theo nguyên tắc nêu trong hình 5.4. Hình 5.4.-Xác định góc tụ Tài trong các phòng Miệng Tỳ hưu phải trông ra cửa, cửa đi hoặc …

Phù Hộ thân – P3

(2) về Tranh Mandala của họa sỹ Trịnh Yêna/ Hình tương trong tranhTrong bức tranh Mandala của hoạ sỹ Trịnh Yên (hình 4.4) thì tôn giáo Phật Việt được lồng ghép với tôn giáo Phật thế giới nói chung, bởi vì bề dày của tôn giáo Phật Việt cũng là một gốc đạo vốn có …

Phù Hộ thân – P2

3 Phù Hoàng Khử tàPhù Hoàng Khử tà đã nêu đầy đủ trong mục 2.2.1. Đây là Phù dùng để trấn trạch nhằm trừ bỏ các Tà khí trong nhà. Tuy nhiên,Phù còn có thể dùng để hộ thân. Cụ thể chế tạo cỡ nhỏ để mang theo mình. Khi đó Phù có thể thu …

Phù Hộ thân – P1

Phù hộ thân là những phù để bàn, treo tường hoặc mang theo người, có tác dụng bảo vệ và hồ trợ con người. Có rất nhiều loại Phù Hộ thân được lưu truyền từ nhiều thế kỷ nay, nhất là ở các nước vùng Đông Nam Á. Dưới đây chỉ giới thiệu một số …

Phù cân bằng Âm Dương khí

Loại Phù này gồm có Phù Dương khí và Phù Âm khí. Đó là những Phù do những người có công quyền năng cao chế tác với tâm ý dùng để điều chỉnh cân bằng âm dương khí. Khi trong nhà không cân bằng Âm Dương khí thì ta có thể dùng Phù cấp Âm, …