Phù Cô Âm và Phù Cô Dương

Rate this post

1. Phù Cô Âm
a) Cấu tao Phù
Đây là Phù trạm khắc đá do tác giả chế tác (hình 3.2), có kích thước 8 X 5,5 X lcm hoặc có thể lớn hcm, trên mặt có khắc dấu Âm (-) và chữ Đại Thế Chí Bồ Tát Phù chế tạo
xong được kích hoạt (linh hóa) để án sức mạnh của Đại Thế Chí Bồ Tát vào Phù.
b) Hoat đông của Phù
Sau khi kích hoạt, Phù phát sáng, tạo một phễu xoáy Khí màu sáng xanh nhạt với các tia màu đỏ hút vào (hình 3.2). Có lẽ Phù đang thu các tia Dương khí vào nhà nên có màu đỏ. Chữ Đại Thế Chí Bồ Tát phát sáng mạnh bao trùm mặt Phù.

Phù Cô Âm được dùng để hóa giải nhà cô Âm. Phù được gắn trên tường trong phòng khách của nhà ngay cạnh cửa chính vào nhà.

2. Phù Cô Dương
a) Cấu tao Phù
Phù Cô Dương có cấu tạo giống Phù Cô Âm nêu trên, chỉ khác là có dấu Dương (+) thay dấu Âm (-).
b) Hoai đông của Phù
Sau khi linh hóa Phù hoạt động xoáy Khí cũng giống như Phù Cô Âm, nhưng không có tia màu đỏ, mà chỉ có tia màu xanh da trời sáng hút vào (hình 3.3). Có lẽ Phù đang thu Âm để hóa giải thuần Dương nên không có tia màu đỏ. Chữ Đại Thế Chí Bồ Tát phát sáng mạnh bao trùm mặt Phù.

Phù Cô Dương dùng để hóa giải nhà bị cô Dương, và được gắn lên tường cạnh cửa chính cũng giống như Phù Cô Âm nêu trên.
Hình 3.4 là thí dụ một Phù Cô Dương gắn trên tường, cạnh cửa chính, trong phòng khách của nhà.

Hình 3.4- Phù Cô Dương gắn trên tường cạnh cửa chính trong nhà Chú thích:
Bạn đọc có thể tham khảo Phụ lục 3 để biết các nhà cần dùng Phù Cô Â.m hay Cô Dương.

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Văn bằng 2 y dược
  • Tuyển sinh đại học y dược
  • Chuyen doi duoc
  • Tuyen sinh y duoc
  • Y duoc ha noi