Phù điều chỉnh hướng bàn thờ và lò bếp

Rate this post

1 Đặt vấn đề
Trong một ngôi nhà có 3 thứ cần đáp.ứng yêu cầu tọa hướng phải họp với mệnh quái chủ nhà, ta gọi đó là đạt được yêu cầu
Thiên Địa Nhân hợp nhất, đó là cửa chính, bàn thờ và lò bếp. Hướng (cửa chỉnh hay bàn thờ hay lò bếp) trông về Trời là Thiên; Vị trí nằm trên Trái đất này là Địa; còn mệnh quái chủ nhà là Nhân. Một ngôi nhà mà 3 thứ này đạt được Thiên Địa Nhân hợp nhất thì:
– Cửa chính quyết định sự trường tồn của gia cảnh;
– Bàn thờ quyết định làm ăn thịnh vượng;
– Lò bếp quyết định sức khỏe của cả nhà.
Cửa chính không đạt yêu cầu Thiên Địa Nhân họp nhất thì dùng hệ gương để hóa giải, như đã nói ở mục 2.1.2.
Bàn thờ và lò bếp không đạt yêu cầu Thiên Địa Nhân họp nhất thì phải thay đổi vị trí (tọa) và hướng cho hợp với mệnh chủ nhà. Yêu cầu là:
– Bàn thờ phải tọa vào cung tốt, hướng về cung tốt so với mệnh quái chủ nhà;
– Lò bếp thì phải tọa vào cung xấu, hướng về cung tốt so với mệnh chủ nhà.
Trong trường họp hai thứ này không được cả tọa và hướng thì phải CO gang để đươc hướng. Nếu không được hướng thì phải xoay lại hướng. Có khi phải chuyển bàn thờ hoặc lò bếp sang phòng khác để được hướng. Nếu không thể xoay được hướng bàn thờ hay lò bếp thì phải dùng Phù chuyển hướng bàn thờ, lò bếp. Vì vậy mới sinh ra phải chế tạo Phù này.
Thế nào là được hướng bàn thờ hoặc lò bếp?
Bàn thờ hay lò bếp đạt được hướng khi đáp được ứng yêu cầu hợp hướng nêu trong bảng 2.1. Nếu không đạt thì phải xoay lại hướng. Khi không thể xoay lại hướng thì phải dùng Phù chuyển hướng này để hóa giải. Thực tế cho thấy có rất nhiều nhà không dễ gì chuyển đổi hướng bàn thờ hoặc lò bếp. Thí dụ: Có nhiều căn hộ chung cư cao tầng mà trong phòng khách chỉ có 1 chồ đặt bàn thờ được thôi (những chồ khác đều vướng nhà vệ sinh, cửa đi, cửa sổ cả rồi). Như vậy là được về Tọa, nhưng lại không đạt về Hướng. Do không thể chuyển bàn thờ xoay sang hướng khác nên phải gắn Phù để hóa giải. Cũng có nhà do vị trí bàn thờ đặt trên » tầng cao không thể đưa xuống dưới được vì không còn chỗ. Cũng có khi nhà hẹp, không thể tìm được chồ đặt bàn thờ được hướng. Cũng tình trạng trên đối với lò bếp: Nhà chật không còn chồ nào khác để chuyển hướng bếp. Hoặc ở nhà chung cư cao tầng thiết kế kiến trúc hiện đại, đã đặt bếp cố định, có đường ống dẫn khí đốt chìm trong tường đi từ Trung tâm cấp gas tới bếp, nên không thể xoay lại bếp, v.v. Khi đó dùng Phù này để hóa giải thì gia chủ có thể yên tâm.

2. Cách xác định tọa hướng bàn thờ, lò bếp
Đe xác định tọa hướng bàn thờ hoậc lò bếp ta có thể làm đon giản như sau:
– Đặt một La bàn tại Tâm nhà, xác định theo chỉ dẫn ở hình 2.26.
– Xác định xem hướng bàn thờ hay lò bếp trông về hướng nào trên La bàn. Nếu đạt được hướng như trong bảng 2.1 thì ta coi là được hướng, không cần hóa giải. Nếu không đạt thì là không họp hướng, phải gắn Phù để đổi hướng.

Hình 2.26- Xác định Tâm nhà

3. Phù điều chỉnh hướng bàn thờ, lò bếp
a) Cấu tao Phù
Phù điều chỉnh hướng bàn thờ, lò bếp (ký hiệu là Phù ĐTCb) là Phù trạm khắc đá do tác giả chế tác, có kích thước 5,5 X 3,5 X 1,0cm (hình 2.26). Trên mặt Phù có khắc hình Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát và hình gưcmg Tiên Thiên Bát Quái. Phù này được kích hoạt (lii)h hóa) công phu để án sức mạnh của Đại Thế Chí Bồ Tát vào Phù. Chất liệu đá có thể là đá mab thông dụng, hoặc đá càng quý càng tốt.

Hình 2.27- Phù ĐTCb hoạt động xoáy Khỉ

a) Hoat đông của Phù
Phù ĐTCb sau khi kích hoạt (linh hóa) thì phát sáng tạo thành một phễu Khí xoáy thuận chiều kim đồng hồ hướng ra ngoài (hình 2.27). Có 8 tia sáng rất mạnh phát ra từ tâm Phù qua 8 quái Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, cấn, Khôn của Tiên Thiên Bát Quái. Bàn tay Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát tỏa sáng, ánh sáng bao trùm lên toàn mặt Phù. Phù này điều chỉnh hướng bàn thờ, lò bếp theo nguyên lý giống như gương Tiên Thiên Bát Quái điều chỉnh hướng cửa chính.
b) Cônợ dung của Phù
Phù ĐTCb dùng để điều chỉnh hướng bàn thờ và lò bếp khi không được hướng phù hợp với mệnh quái chủ nhà. Phù được gắn trực tiếp lên mặt trước thành bàn thờ hoặc thành lò bếp (hình 2.28).

Hình 2.28- Phù ĐTCb gắn ở cạnh mặt trước bàn thờ và lò bếp để chuyển hướng xấu thành hướng tốt

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Chuyển đổi y
  • Tuyen sinh cao dang y
  • Tuyển sinh liên thông đại học y
  • Văn bằng 2 y dược
  • Cao dang y