Phù điều chỉnh trường khí vào nhà

Rate this post

Phù điều chỉnh trường khí trong nhà có rất nhiều, không thể kế hết. Dưới đây tác giả chỉ giới thiệu một số Phù thông dụng, dễ sử dụng để bạn đọc tham khảo.

1 Hệ gương
Hệ gương được dùng rất rộng rãi để điều chỉnh trường Khí vào nhà. Đó là các gương: Gương phẳng, gương Tiên Thiên Bát Quái (TTBQ) phẳng, gương TTBQ lồi, gương TTBQ lõm. Các gương này được nói kỹ trong tài liệu số [16] của tác giả (ghi trong danh mục tài liệu tham khảo ở cuối sách) không đi sâu ở đây.
Tóm tắt công dụng các gương xem mục 2.1.2 của sách này.
Treo gương là để điều chỉnh trường Khí vào nhà. Chỉ treo gương khi cần, không treo gương mà không rõ để làm gì. Cụ thể như sau:
– Nhà họp mệnh chủ, nhưng bị đối ngõ hoặc bị dòng Khí luôn lao tới cửa chính với tốc độ cao thì treo gương phang.
– Nhà có hướng không hợp mệnh chủ thì Khí vào nhà sẽ xấu, có màu xám. Để thay đổi thì treo gương TTBQ phẳng. Khi đó Khí vào nhà sẽ sáng hơn.
– Nhà bị tia sát chiếu tới thì đặt gương TTBQ lõm để thu lại rồi chuyển lên không trung.
– Nhà có hướng họp mệnh chủ, nhưng cửa chính lâm cung nhỏ xấu thì treo gương TTBQ lồi để hắt cung nhỏ xấu đó đi.
Các Phù trấn trạch nêu ở chương 2 cũng có thể làm chức năng điều chỉnh trường Khí vào nhà thay cho gương phẳng và gương TTBQ lõm.

2 Phù Cô Âm, Phù Cô Dương
Đây là những Phù dùng để cân bằng Âm Dương khí cho những nhà thuần Âm hoặc thuần Dương (còn gọi là Cô Âm, Cô Dương).

2.1 Thế nào là nhà thuần Âm thuần Dương?
Phụ lục 2 cho ta 8 bản đồ trạch quẻ dùng trong thiết kế nhà, đó là Càn trạch, Đoài trạch, Ly trạch, Chấn trạch, Tốn trạch, Khảm trạch, cấn trạch và Khôn trạch. Các quẻ này tương ứng với 8 mệnh quái của mọi người. Khi thiết kế nhà theo yêu cầu của phong thủy học, người ta dùng trạch quẻ này để xác định hướng cửa chính, cửa phụ, hướng cổng, bàn thờ, lò bếp, bố cục mặt bằng nhà v.v. Ai thuộc mệnh quái nào thì dùng trạch quẻ đó. Cụ thể: người mệnh quái Càn thì dùng Càn trạch, mệnh quái Đoài thì dùng Đoài trạch v.v. Mệnh quái chủ nhà xác định theo Phụ lục 1.
Khảo sát các bản đồ trạch quẻ trong Phụ lục 2 thì thấy rằng trạch quẻ nào cũng có 8 hướng tương ứng với 8 quái Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, cấn, Khôn. Thế nghĩa là hướng cửa của mọi nhà đều không thoát khỏi 1 trong 8 quái này. Khi lập một trùng quái mà quẻ mệnh chủ nhà đặt trên + quẻ hướng cửa chính của nhà đặt dưới thì ta được một trùng quái của nhà.
Thí dụ nhà trên Tốn dưới cấn thì được trùng quái Phong Lôi ích , trong đó quẻ trên Tốn là mệnh quái chủ nhà, quẻ dưới Chấn là hướng cửa chính của nhà. Muốn hiểu việc này bạn đọc cần phải nghiên cứu thêm về Dịch học. Khi xét tính Âm Dương của nhà ta phải xem tính Âm Dương của trùng quái này.
Nhà thuần Âm, còn gọi là nhà cô Ẩm. là nhà có hướng nhà (hướng cửa chính) đặt trên và mệnh quái chủ nhà đặt dưới đều là Âm. Nhà thuần Dương, còn gọi là nhà cô Dương, thì ngược lại, cả 2 đều là Dương. Còn nhà có một Âm một Dương (ưên Âm dưới Dương hay ưên Dương dưới Âm) thì gọi là nhà đủ Ẩm Dương. Âm Dương đây là tính Âm Dương của các quẻ Dịch thuộc hướng nhà và mệnh quái chủ nhà. Nhà cô Âm cô Dương thì không cân bằng Âm Dương, hoặc là thiếu Dương hoặc là thiếu Âm, nên ở nhà này sẽ hao tổn, hại sức khỏe, lâu ngày dẫn đến ốm bệnh, cần được hóa giải. Cách hóa giải tốt là đổi lại hướng nhà để được nhà đủ Âm Dương. Không đổi được thì dùng Phù Cô Âm Cô Dương để hóa giải. Vì vậy mới sinh ra loại Phù này. Nhà đủ Âm Dương thì tốt rồi, không cần phải hóa giải.
Lẩy thí du:
– Nhà có trùng quái Phong Lôi ích nêu trên _, có trên Tốn là Âm, dưới Chấn là Dương (xem bảng 3.1) thì là nhà đủ Âm Dương.
– Nhà có trùng quái Phong Hỏa Giai Nhân 1Z, có trên Tốn là Âm, dưới Ly cũng Âm là nhà thuần Âm hay cô Âm.
– Nhà có trùng quái Thủy Lôi Truân E-E, có trên Khảm là Dương, dưới Chấn cũng Dương là nhà thuần Dương hay cô Dương.

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Trường cao đẳng dược
  • Tuyển sinh liên thông đại học y dược hà nội
  • Tuyển sinh y dược
  • Van bang 2 y duoc
  • Chuyển đổi dược