Phù trấn trạch – P2

Phù trấn trạch – P2
100%

5. Phù Khử tà vong
Phù này do tác giả chế tác và được kích hoạt (linh hóa) án sức mạnh của Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát.
a) Cấu tao Phù
Phù làm bằng đá tấm, trên mặt có khắc Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát (bàn tay hoa sen nở) và chữ Khử tà vong, phía dưới có hình đầu Hổ (hình 2.8). Có thể chế tạo với các kích thước khác nhau cũng giống Phù Thái Sơn Thạch Cảm Đương nêu trên: Cỡ lớn 70 X 35 X 5cm, Cỡ vừa 20 X 16 X 2cm, Cỡ nhỏ dùng bỏ túi 5 X 3,5 X 0,8-1 cm. Tất cả các Phù này sau khi chế tác đều phải kích hoạt (linh hóa) thì Phù mới hoạt động.
b) Hoat đông của Phù
Khảo sát bằng mắt thần sau khi Phù được linh hóa thì thấy Phù đang hoạt động xoáy Khí theo cơ chế như mô tả ở hình 2.8: Khí xoáy theo chiều kim đồng hồ, tạo thành một tháp Khí hình nón chĩa ra ngoài. Có 4 tia sáng mạnh phát từ tâm ra 4 phía theo bề mặt Phù. Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát, bàn tay hoa sen nở, bừng sáng, bao trùm khắp mặt Phù. Thấp thoáng thấy có hình một vị Thần, và Ông Hổ bên sườn núi. Có thể Phù đuổi vong theo cơ chế cũng gần giống như Phù Thái Sơn Thạch Cảm Đương, nhưng công lực thì mạnh hơn. Lại có vị Thần hộ mệnh nên Phù này ngoài tác dụng trừ vong, phù bỏ túi hoặc gắn trên xe còn có tác dụng trợ giúp an toàn giao thông.
c) Công dụng của Phù
Phù này gắn ở cổng hoặc trước cửa chính của nhà, trông ra ngoài, để trừ vong lạ vào nhà. Phù cỡ nhỏ để trong người hoặc gắn trong xe ô tô sẽ vừa có tác dụng trừ vong lạ nhập hoặc bám theo người, vừa trợ giúp an toàn giao thông. Tác giả đã dùng Phù này cho nhiều nhà và nhiều người, thấy có hiệu quả tốt. Nhà không có vong mà gắn Phù cũng tốt để đề phòng vong lạ vào nhà. cần phải kính cáo Thần linh Gia tiên xin phép rồi mới gắn Phù. Phù bỏ túi còn có thể in ra giấy để trong người, cũng có kết quả tốt. Phù giấy cũng phải linh hóa trước khi dùng.

Hình 2.8- Mô tả hoạt động của Phù Khử tà vong (6) Phù Nhất Thiện

Phù này được truyền bá từ lâu, không rõ tác giả là ai.
a) Cẩu tao Phù
Phù được làm bằng đá, có chữ Nhất Thiện — # (hình 2.9). Khi viết chữ Nhất Thiện, người viết cần nghĩ đến câu Chú
Nhất hành thiện phi bách ác (làm một điều thiện thì trừ được trăm điều ác). Khi đó tâm ý người viết sẽ yểm vào Phù làm cho Phù linh nghiệm. Người gắn Phù xong cũng phải đọc câu chú này thì Phù mới linh nghiệm. Phù này nếu được kích hoạt theo một phương pháp nhất định thì công lực hoạt động càng cao.
b) Hoat đông của Phù
Sau khi được kích hoạt, Phù sẽ phát sáng. Có nhiều tia sáng phát ra từ tâm Phù, đồng thời tạo thành một phều Khí xoay theo chiều kim đồng hồ, hướng ra ngoài. Thấp thoáng thấy có một vị Thần ẩn hiện trên Phù. Tùy theo khả năng và mức độ kích hoạt, trên Phù này có thể có 2 vị Thần, một Thần thiện và một Thần ác.

Hình 2.9- Phù Nhất Thiện hoạt động

c) Cóng duns của Phù
Phù này gắn trên tường cổng hoặc cạnh cửa chính trông ra ngoài, có tác dụng trừ tà chế sát. Gắn Phù xong cũng phải đọc câu Thần chú nêu trên.
Tác giả đã dùng Phù Nhất Thiện đặt ở tường cổng và một án sơn là chậu cây cảnh đặt ngoài cửa sổ ở trong sân của ngôi nhà đối ngõ như hình 2.10. Phù Nhất Thiện khi đó sẽ trừ được sát khí, còn chậu cây cảnh thực hiện nguyên lý chẻ Khí để chẻ dòng Khí lao từ ngõ tới cửa sổ thành các sợi nhỏ, uốn cong nhẹ nhàng đi vào cửa nhà. Kết quả cuộc sống gia cảnh ổn định đã nhiều năm nay. Hai vợ chồng sinh được hai con, một trai một gái, kinh tế gia đình ngày càng tiến triển tốt.

Hình 2.10- Phù Nhất Thiện gắn trên trụ cổng nhà đối ngõ

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Trường cao đẳng y
  • Tuyển sinh y dược
  • Văn bằng 2 y dược
  • Chuyen doi y
  • Tuyển sinh liên thông đại học y dược hà nội