Tag «gương»

Hệ Gương

Hệ gương dùng để trấn trạch gồm có: – Gương phẳng – Gương Tiên Thiên Bát Quái phẳng – Gương Tiên Thiên Bát Quái lồi – Gương Tiên Thiên Bát Quái lõm Bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu tham khảo số [ 16] của tác giả nói kỳ về hệ gương này. …