Tóm lược về các không gian song hành

Rate this post

Tóm lược về các không gian song hành
Vũ trụ tồn tại các không gian song hành sau đây [1-3, 15, 16]:

1) Không gian vật chất
Đó là không gian cõi trần mà ta đang tồn tại. Không gian này có sinh có hủy. Mọi sinh vật, bao gồm con người, động vật, thực vật, các hiện tượng xã hội đều có sinh ra, phát triển, rồi diệt vong, rồi lại sinh ra, phát triển, diệt vong, rồi lại sinh ra… Sinh hủy lặp đi lặp lại là cơ sở của sự phát triển.
Trong không gian vật chất ta nhìn thấy sự vật và hiện tượng có hình khối không gian, có đường nét, có màu sắc.

2) Không gian năng lượng
Thế giới tồn tại nhờ năng lượng. Năng lượng tồn tại trong vũ trụ là nguồn vô tận, bao gồm các loại hình khác nhau, như: năng lượng hóa thạch (dầu mỏ, than đá), năng lượng nguyên tử, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng thủy triều, năng lượng sóng biển, năng lượng ánh sáng Mặt trời, năng lượng ánh sáng vi tế. Loài người hiện đang sử dụng một phần các năng lượng trên, trừ năng lượng ánh sáng vi tế thì còn chưa với tới được. Mọi nguồn năng lượng đều có hạn, chỉ có năng lượng ánh sáng vi tế là vô hạn. Năng lượng ánh sáng vi tế chính là năng lượng của linh quang vũ trụ, gọi là năng lượng Prana. Năng lượng này tồn tại dưới dạng sóng vi tế, rất thanh nhẹ, đầy ắp Đất Trời. Kỹ thuật hiện đại nhất của loài người hiện còn chưa thu được nguồn năng lượng này.
Cho đến nay loài người mới với được tới 2 không gian kể trên mà thôi. Còn các không gian dưới đây thì còn chưa tiếp cận được.

3) Không gian Tâm thức
Không gian Tâm thức còn gọi là không gian Vỉ tế. Đây chính là không gian cõi vô hình. Đây là một không gian sóng vi tế đầy ắp
Đất Trời. Không gian này có sinh có hủy và có sinh không hủy. Cụ thể với những người bình thường thì linh hồn tồn tại ở không gian này có thời hạn, rồi lại đầu thai kiếp khác. Tính tư tưởng của họ tồn tại một thời gian rồi cũng mất. Phật giáo gọi đó là kiếp luân hồi. Đối với những vĩ nhân thì tư tưởng đạo đức của họ sẽ tồn tại mãi mãi mà không hủy. Thí dụ tư tưởng độc lập dân tộc của cụ Hồ Chí Minh thì chỉ có sinh, mà không có hủy.
Bậc trên của không gian tâm thức là không gian Bán thông tin. Người rèn luyện trên bình thường (thí dụ: các nhà tu hành bậc cao, các thiền sư, những người khai mở quyền năng đặc biệt…) thì tồn tại trong không gian này.
Cao hon là không gian Thông tin, tồn tại bất diệt. Thí dụ truyền thống dân tộc, hay nền văn hóa của một dân tộc là tồn tại bất diệt.
Trên nữa là không gian Trí huệ (Niết bàn), và không gian Trường tồn (Đại niết bàn): không sinh không hủy. Các không gian này ở mức rộng lớn, tính cho cả vũ trụ. Có lẽ Đức Phật và các Tiên Thần tồn tại trong không gian này.
Trong không gian tâm thức ta nhìn thấy sự vật và hiện tượng một cách đầy đủ hon, thấy cả những gì mà ở không gian vật chất ta không nhìn thấy được.
Tóm lai: Vũ trụ đang tồn tại không gian cõi trần, không gian Năng lượng và không gian Tâm thức. Trong cuộc sống ta cần luôn đề cập tới cả 3 không gian này thì mới là đủ. Tuy nhiên loài người hiện tại còn quá ít nói đến không gian Tâm thức. Khi nghiên cứu về Phù, nhất thiết ta phải đưa nhận thức của ta về cả không gian Tâm thức.

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Tuyển sinh cao đẳng y
  • Chuyển đổi y dược
  • Tuyển sinh đại học dược
  • Truong cao dang y duoc
  • Van bang 2 y duoc